SAMEIE

Sameie er en kombinasjon av privat og bedrift. Juridisk bedrift, men privatpersoner som styrer. Det er derfor ofte behov for rådgivning og opplæring rundt de tekniske anleggene.

Bluetech VVS as har lang erfaring med å bistå sameier og borettslag med deres problemstillinger tilknyttet VVS.

Få på plass en samarbeidsavtale for deres sameie!

Hva innebærer et samarbeid med BlueTech VVS?

Med BlueTech VVS som samarbeidspartner kan styret i sameiet eller borettslaget være bedre rustet til å ta gode beslutninger, gjennom rådgivning i konkrete problemstillinger, kompetansedeling og gjennom å få utført jobber på en god måte når behovet for det kommer.  Vi kan også utarbeide dokumentasjon for eksisterende nye og gamle anlegg, noe som ofte mangler eller er mangelfullt for å kunne opprettholde rasjonell drift av anleggene.

Eksempler på tjenester:

  • Intern opplæring av styret i sameiets vvs anlegg

  • FDV utarbeidelse med funksjonsbeskrivelse av eldre anlegg

  • Service og ettersyn på alle typer varme/kjøleanlegg, sanitær og sprinkleranlegg

  • Energieffektivisering - Rådgivning eller utførelse

  • Innregulering av varme- og kjøleanlegg

  • Kontroll av væskekvalitet – Energianlegg og tappevann - kontroller og rens av væske.

  • Legionella kontroll

  • Feilsøking, reparasjon, konverteringer eller ny-installasjoner av samtlige vvs tekniske systemer i sameier og borettslag

  • Utarbeide dokumentasjon for gamle anlegg der dette ofte mangler

Spørsmål?

Lurer du på om Bluetech VVS kan være riktig partner for ditt sameie eller borettslag?