Bedrift

Vi leverer helhetlige og fremtidsrettede VVS løsninger for bedriftsmarkedet rundt Oslofjorden. Vi tilbyr kundetilpassede løsninger innen energi, sprinkler, service eller prosjekter.

Nærings markedet

En helhetlig løsning innenfor VVS for næringseiendom og aktører betyr at du kun trenger ett kontaktpunkt du kan ta kontakt med. BlueTech VVS kan fungere som din prosjektleder for alle VVS relaterte behov, og dersom andre tekniske spesialister trengs å kobles inn har vi en rekke samarbeidspartnere vi kan ta med oss.

Våre kunder kontakter oss f.eks for:

 • Service på næringsbygg, kjøpesenter og hoteller

  Årlig service og vedlikehold på VVS tekniske systemer. (energi,sanitær,sprinkler) Mindre eller større rehabiliterings jobber. Små service oppdrag for samtlige

 • Service for selskaper som selger FM-tjenester

  Vedlikehold, tilstandsrapport, utbedringer og feilsøking.

 • Inneklima oppdrag

 • Oppdrag som UE til entreprenører

 • Dedikert servicepartner eller montasje for leverandører

  For tiden Gass/skum-slokkeanlegg,varmepumper og flisfyring

 • Servicepartner for etter-markedsavdelinger hos boligprodusenter

Væskebåren energi

Energieffektivisering er aktuelt for både nye og gamle bygg.

Typiske energityver i bygg i dag er ventilasjon uten skikkelig gjenvinning, manglende styring av tekniske anlegg, gamle sirkulasjonspumper, røranlegg som ikke er innregulert og isolert, eller rett og slett vinduer som lekker varme ut om vinteren.

Det er mye å hente på energieffektivisering, både økonomisk, miljøbevissthet og for å skape et godt inneklima i bygget du eier.

Våre kunder kontakter oss f.eks for:

 • Service på alle typer varme- og kjøleanlegg

  BlueTech VVS leverer service på alle typer varme- og kjøleanlegg - fra kilder til avgivere.

 • Energioptimaliseringer

  Rådgivning, samt avdekking av behov - Utarbeide tiltakslister - Utførelse av tiltak

 • Innregulering av varme- og kjøleanlegg.

 • Væskekvalitet i væskebårene energianlegg og tappevann

 • Varmepumper

  Vi leverer installasjon og service av varmepumper.

 • Solvarme

 • Fjernvarme

 • Bio-, el- og gasskjeler

 • Feilsøking, reparasjoner, konverteringer eller ny-installasjoner av samtlige anleggstyper

Sprinkleranlegg

Ønsker du å installere sprinkleranlegg i ditt bygg? Lurer du på om du trenger å endre noe på ditt sprinkleranlegg. Trenger du en vedlikeholds plan?

Vår erfaring strekker seg fra mindre boliganlegg og tåkeanlegg til kjøpesentre og sykehus med en rekke større anlegg. Vi innehar FG-sertifisering på utførelse og vedlikehold.

Våre kunder kontakter oss f.eks for:

 • Årlig vedlikehold på alle typer automatiske slokkeanlegg

  Tørt, vått, skum, tåke eller gass samt tilbakeslagsventiler i forbindelse med sprinkleranlegg.

 • Feilsøking

 • Reparasjoner

 • Rehabiliteringer, konverteringer eller ny-installasjoner

Er det egentlig myndighetskrav i forbindelse med sprinkleranlegg?

JA – Myndighetene og forsikringsselskapene krever i forskrifter at tekniske anlegg skal etterses og vedlikeholdes i henhold til Norske standarder og leverandørenes anvisninger. Sprinkleranlegg har blant annet særskilte krav til ukentlig ettersyn, samt til årlig vedlikehold og kontroll.

Spørsmål?

Ønsker du å motta et tilbud eller diskutere et prosjekt?